';

CASE: Erhvervshus Fyn – Udvikling af ny branding- og positioneringstrategi

Image
Niels-Erik Haug-Larsen
Direktør, Erhvervshus Fyn
”Martin Brems og Brems & Co.’s helt klare styrke i forløbet har været at hjælpe os med både at udfordre og forenkle vores strategi, gøre vores budskaber skarpe og letforståelige - og ikke mindst validere strategien og budskaberne løbende ude hos kunder og medarbejdere. Den proces og tilgang har gjort, at vi i dag står både stærkere og klarere i vores kommunikation overfor såvel kunder og medarbejdere. Alt i alt en virkelig god proces med et godt resultat.”
Opgaven

I forbindelse med sammenlægningen af Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark, ønskede Erhvervshus Fyn ønsker at få udviklet en ny overordnet branding- og positioneringsstrategi, som skulle sikre en tydeligere og mere enkel kommunikation af Erhvervshus Fyn’s berettigelse og rolle hos de fynske virksomheder, herunder ydelser og position i markedet.

Helt konkret skulle der udarbejdes:

1) Vision: Hvilken forskel ønsker vi at gøre med Fyn?
2) Mission: Hvorfor går vi på arbejde hver dag?
3) Positionering: Hvad vil vi være kendt for?
4) Målgruppebeskrivelse: Hvilke målgrupper?
5) Services: Hvilke services skal vi prioritere?
6) Value Propositions: Hvilke tre unikke value propositions, skal differentiere os?

Formålet var samtidig at styrke den interne forståelse og fællesskabet blandt det fusionerede Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark.

Processen

Processen bestod af indledende desk-research med gennemlæsning af eksisterende analyser, briefs og gennemgang af fokusgruppe-videoer fra tidligere år.

Derudover gennemførte vi omfattende kvalitative interviews af medarbejdere, som dækkede ledelsen i Erhvervshus Fyn.

Herefter kørte vi en række interne workshops med projektgruppen omkring branding- og positioneringsstrategien. Resultatet blev herefter valideret med kvalitative interviews af både eksisterende og potentielle kunder – i forskellige segmenter.

Den nye strategi blev præsenteret ved et stort anlagt medarbejder-kick-off i august 2019, hvor ca. 100 medarbejdere herefter arbejdede med deres teams omkring konkret brug af visionen og missionen i deres respektive afdelinger

Visionen, mission, positioneringen og de nye Value Propositions blev lanceret slut 2019 og bliver nu aktivt brugt i markedsføringen og i arbejdet med at positionere et nyt og forenet Erhvervshus Fyn.

Resultatet

Vision:
”Vores vision er at gøre Fyn til det oplagte sted i verden at drive og udvikle profitabel og bæredygtig forretning.”

Mission:
”Vores mission er at hjælpe de fynske virksomheder med at accelerere væksten og skabe bæredygtig forretning.”

Særligt digitalisering, automatisering og udvikling af ny teknologi er i fokus i kommunikationen de næste 3-5 år.

Positionering:
“Vi vil være kendt som dem, der hjælper de fynske virksomheder med at accelerere deres vækst”

Value Propositions:
1) Adgang til sparring fra erfarne specialister
2) Finansieringsmuligheder
3) Klyngesamarbejder

Kontakt os

Strategitrappen -
12 trin til succes 

Få tilsendt vores 30 siders gratis e-bog på e-mail og lær, hvordan du bygger et bæredygtigt brand fra strategiske målsætninger til effektmåling. 
DOWNLOAD E-BOG
close-link
12 trin til succes - gratis e-bog