';

CASE: Fynsk Erhverv – Fra 500 til 1.000 medlemmer i 2020

Fynsk-Erhverv
Jytte Reinholdt
direktør, Fynsk Erhverv
“Martin Brems har været en særdeles inspirerende og kompetent sparringspartner i processen frem til Fynsk Erhvervs ’Strategi 2020’. Han bidrager med såvel indsigt som udsyn og går ikke af vejen for at udfordre os undervejs. Det er absolut værdiskabende og baner vejen for de bedste beslutninger.”
Opgave

Fynsk Erhverv har store planer om vækst, og den nuværende strategi og nuværende forretningsområder stod ikke mål med vækstambitionerne. På den baggrund ønskede Fynsk Erhverv i foråret 2016 at få hjælp til udarbejdelsen af en 2020 strategi. Målet var en fordobling af medlemsantallet fra 500 til 1.000 i 2020.

Metode

Brems & Co. blev engageret som strategi-facilitator for en nedsat strategi-gruppe fra Fynsk Erhvervs bestyrelse. Som omdrejningspunkt for hele strategi-arbejdet, blev der foretaget en lang række personlige interviews – både af medlemmer og potentielle medlemmer – samt afholdt en række workshops internt såvel med medlemmer.

Resultat

Resultatet blev udarbejdelsen af 6 konkrete forretnings-områder, hvor Fynsk Erhverv gør en forskel for deres medlemmer – med fokus på den konkrete værditilførsel, for det enkelte medlem. Et vigtig element i strategien blev fokus på en ny digital medlemsstrategi og udarbejdelse af nyt digitalt medlemskoncept, som skal være med til at styrke produkt- og serviceniveauet, tiltrække nye medlemmer og fastholde eksisterende samt styrke relationerne mellem virksomhederne.