Introduktion  

Du efterlader personoplysninger, når du besøger vores website www.brems.dk og bruger forskellige funktioner og tjenester. Dette indebærer også tilmelding af nyhedsbrev eller download af e-bog o.l. Brems & Co. er forpligtet til at overholde reglerne for behandling af personoplysninger gennem de grundlæggende principper: lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, rigtighed, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed. Denne side er fremlagt for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.  Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

 • Dataansvarlig
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere 
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  

Med venlig hilsen 

Brems & Co.  

 

Dataansvarlig  

Brems & Co. er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Navn: Brems & Co. ApS 

Adresse: Kongensgade 27, 1. sal, 5000 Odense C, Danmark 

CVR-nr.: 38244728 

Telefon: +45 60 25 75 72 

Mail: [email protected]  

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Cookies:  

Yderligere indsamles dit elektroniske fodspor gennem ”cookies”. Cookies er en lille tekstfil, som opbevares i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad el.lign. når du besøger vores hjemmeside. Cookies gør det muligt at følge din adfærd på nettet, og hjælper os med at optimere vores hjemmeside ved at skabe indsigt i din præferencer. En cookie er en passiv fil, som kun kan indsamle data gennem din webbrowser (f.eks. Google Chrome). Dvs. at en cookie ikke kan indsamle oplysninger på din computer, sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies er meget udbredt på hjemmesider og anvendes af stort set alle websites.    

Almindelige personoplysninger: 

Vi indsamler dine almindelige persondata, som du selv angiver, med det formål at orientere dig om trends, nyheder og begivenheder angående Brems & Co. Det er tale om modtagelse af nyhedsbreve, information og markedsføring af kommende begivenheder indenfor ovenstående områder. Vi anvender ikke dine personoplysninger til at foretage profilering med henblik på videregivelse eller markedsføring. Vi bruger udelukkende dine personoplysninger til at informere og markedsføre kommende events, som du har tilmeldt dig.
Det er Brems & Co.’s ansvar at indsamle dit samtykke i forhold til direkte markedsføring (e-mails med nyheder, information og markedsføringsmateriale). 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Persondataloven (indtil 25. maj 2018) jf. kapitel 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 
 • Databeskyttelsesloven (17. maj 2018) jf. kapitel 1, 2, 3, 6 og 9 

 

Kategorier af personoplysninger 

Brems & Co. indsamler udelukkende almindelige persondata, som indsamles gennem cookies, tilmelding af nyhedsbreve, e-bog, analyser, interviews o.l.

De almindelige persondata som vi indsamler indeholder følgende: 

 • E-mail 
 • Fornavn  
 • Efternavn 
 • Telefonnummer  
 • Arbejdsplads og stilling 

Modtagere 

Brems & Co. indsamler og behandler kun de personoplysninger, du selv giver os. Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder. 

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart, men behandles udelukkende af Brems & Co.  

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Cookies indsamler data gennem din browser, som bruges til at optimere vores hjemmeside. Dvs. vi indhenter information omkring din adfærd på vores hjemmeside gennem cookies. De almindelige persondata, som indeholder: fornavn, efternavn, e-mail, telefonnummer, arbejdsplads og stilling er angivet af den registrerede selv i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev eller event og arrangementer som fremgår af hjemmeside.    

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

De indsamlede oplysninger vil blive opbevaret indtil eventuel indsigelse eller manglende samtykke forekommer. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil beskytte og opbevare dine personlige oplysninger efter lovens ramme. Det er Brems & Co.’s formål, at den registrerede er bevidst og tryg omkring behandling og opbevaringen af deres personoplysninger.  

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under ”Dataansvarlig”.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.   

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
 • Ret til sletning (right to be forgotten) 
 • Ret til begrænsning af behandling (oplysningsindsigt)  
 • Ret til indsigelse (gør indsigt mod direkte markedsføring) 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes (dine) rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via oplyste kontaktoplysninger.  

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med nyheder, information og markedsføringsmateriale fra Brems & Co. kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os. 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Brems & Co. 

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.