Forstå, forenkle, forstærk

Igennem de sidste 8 års arbejde med 120+ virksomheder og organisationer har vi i Brems & Co. udviklet Strategitrappen®. Strategitrappen® har til formål at gøre strategiplanlægning, brand- og konceptudvikling samt marketing-eksekvering i virksomhederne – i en bæredygtig kontekst – mere enkel og effektfuld.

12 trintilvækst
Download e-bog

Hos Brems & Co. har vi mange års erfaring med afdækning af nye behov på tværs af brancher. Vi hjælper dig med at udvikle og eksekvere strategier og koncepter som sikrer din konkurrencedygtighed.

I fasen “Forstå” afdækker vi i første omgang markedet, konkurrenterne, dine kunder og medarbejdere samt udfordrer dig på din vision, drømme og ambitioner.

Vores tilgang er oftest kvalitativ igennem personlige interviews, co-creation workshops, fokusgrupper og observation af adfærd. Vi kombinerer med kvantitative analyser efter behov.

Definition af strategiske målsætninger

Første trin starter med at se på nye vækstmuligheder for jeres forretning. Er det mersalg til eksisterende eller nye kunder? Er der plads til nye produkter eller måske en anden forretningsmodel?

Jeres målsætninger og ambitioner sætter rammerne for den næste fase, som er dybere indsigt i markedet og i jeres virksomhed.

Øget indsigt i markedet og i organisationen

Har I helt styr på markedet, jeres kunders behov og adfærd? Hvad med jeres organisation, medarbejdere og ledelse?

En succesfuld transformation og udvikling af jeres virksomhed bygger ikke kun på mavefornemmelser, men på en dyb og fremtidssikret forståelse af markedet og
organisationen. Herunder hører en forståelse af egne kunde- og salgsdata.

Vores metoder er oftest personlige interviews, fokusgruppe-interviews, co-creation workshops og online spørgeskemaer med medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og industri-eksperter. Dette bliver suppleret med desk-research af tilgængelige data om jeres marked og konkurrenter samt jeres egne kunde- og salgsdata.

Definition af vision, mission og værdier

Hvilken forandring ønsker I at skabe i verden med jeres virksomhed? Hvorfor går I på arbejde hver dag, og hvilket værdisæt bygger I jeres virksomhed på? Ikke mindst – hvad er jeres holdning til FN’s 17 Verdensmål?

Mange virksomheder får lavet lange beskrivelser af deres vision og mission, som hverken kunder eller medarbejdere kan mærke eller huske. Passion, empati og forenkling er nøgleordene til en klar og tydelig formulering af jeres vision, mission og værdisæt.

Definition af konkurrencefordele og positionering

Hvilken position skal I eje i markedet, og hvad vil I gerne være kendt for? Hvor gør I det allerbedst? Prøv at vælge ét ord eller én sætning, som lige præcis beskriver hvad I er allerbedst til.

Kig på jeres ambition og vision. Undersøg potentialerne i markedet og konkurrenterne. Baseret på jeres kundes feedback, hvad er så jeres unikke konkurrencefordele?

Definition af målgruppe

Bruger I tiden rigtigt på de mest profitable kunder? Få styr på de målgrupper I skal gå efter ud fra følgende:

1) Hvad kendetegner jeres målgruppe? Lav en persona-beskrivelse af hvert segment ud fra nuværende kunder.

2) Beskriv hvilke udfordringer jeres målgruppe oplever i dag ud fra de produkter eller services I tilbyder.

3) Beskriv hvordan I kan hjælpe jeres målgruppe med disse udfordringer.

 • Step 1
 • Step 2
 • Step 3
 • Step 4
 • Step 5

Når du har forstået dit marked, dine kunder og dine medarbejdere samt defineret dine ambitioner og drømme igennem vision, mission, ønskede positionering og målgrupper, så starter fasen “Forenkle”.

Igennem et workshop-forløb på 2-3 dage, forenkler vi sammen dit produkt- og serviceudbud, din forretningsmodel og dit value proposition. Vi udarbejder et slogan, der kan løfte dit brand – som regel igennem dine 3 unikke Value Propositions.

Ofte har vi løbende test med kunder, for at sikre, at strategien og kommunikationen rammer plet.

Udvikling af produkter og services

Første trin i forenklings-fasen har fokus på jeres produkter og services. Har I de rigtige produkter og services til at opfylde jeres kunders behov og ønsker – både nu og i fremtiden? Og hvad betyder bæredygtighed for jeres produkter og services?

Fokusér på de produkter og services, som er de mest profitable og skaber størst værdi. Kig på hvilke nye produkter og services I skal udvikle for at opfylde jeres vision og sikre vækst fremadrettet.

Tilpasning af forretningsmodel

Er jeres forretningsmodel den rigtige – nu og i fremtiden? Hvordan sikrer I, at jeres produkter og forretningsmodel rammer markedet rigtigt? Og hvad med strategiske samarbejdspartnere?

Brug jeres kunde- og markedsindsigter til at fastlægge jeres forretningsmodel og hvilken merværdi I tilføjer for kunden. Test løbende, og tænk over hvilken bæredygtig forretningsmodel, I med fordel kan anvende.

Udvikling af unikke Value Propositions og slogan

Når I har været de første 7 trin igennem, har I fået styr på retningen for jeres virksomhed. I er nu klar til at definere de 3 Value Propositions, som differentierer lige netop jeres virksomhed og gør den unik. Disse bliver typisk defineret ud fra:

1. People – f.eks. jeres unikke kompetencer og know-how
2. Process – f.eks. den måde I servicerer jeres kunder på
3. Product – f.eks. jeres unikke produkter eller services

De 3 Value Propositions kan tilsammen være med til at danne jeres nye slogan.

 • Step 6
 • Step 7
 • Step 8

Når din nye strategi, koncept og kommunikationsunivers er på plads, hjælper vi dig med at forstærke dit brand – med fokus på øget lead-generering og salg til følge.

Vi udvikler alt hvad du skal bruge for at blive mere synlig i markedet og skabe salg. Vores team kan lave alt fra websites og webshops til online annoncering, brandingfilm, kundefilm, PR, content til SoMe og meget mere. Vi følger resultaterne tæt – i samarbejde med dig.

Udvikling af nyt visuelt univers, logo og evt. navn

Når der er styr på jeres produkter, forretningsmodel, Value Propositions og slogan, kan vi påbegynde arbejdet med jeres nye visuelle identitet, logo og eventuelle nye navn.

Den visuelle identitet skal afspejle jeres brand ud fra jeres vision, ønskede positionering, Value Propositions og værdisæt.

Udvikling af markedsføringsplan

Ud fra jeres strategiske målsætninger og valg af målgrupper skal der nu udvikles en markedsføringsplan, som indeholder valg af medier, indsatsområder, budget og tidsplan. Hvilke medier, platforme og indsatsområder er de bedste til at udbrede kendskabet til jeres produkter og services? Hvordan involverer vi jeres målgrupper så jeres tiltag fører til salg? Del indsatsen op i:

1) Egne medier
2) Betalte medier
3) PR

Lancering med digitalt fokus

Når jeres nye forretningsmodel og visuelle identitet skal lanceres, er det vigtigt, at jeres digitale platforme afspejler det nye brands identitet. Jeres website, SoMe-kanaler, film og fotos skal tilsammen vise jeres kunder og medarbejdere, hvem I er, og hvad I står for.

Til lanceringen er det vigtigste element ikke jeres kunder, men derimod jeres medarbejdere. Hvis jeres medarbejdere ikke er klar til jeres nye strategi og identitet, så bliver lanceringen en fiasko. Sørg derfor at klæde jeres medarbejdere ordentligt på inden lanceringen – det sikrer, at jeres brand bliver bragt succesfuldt til markedet både internt og eksternt.

Effekt- og resultatmåling

Sørg for løbende at følge op på resultater og mål effekten af jeres indsats. Hold løbende månedlige statusmøder, for at sikre, at alt kører efter planen – og så I kan tilrette undervejs efter behov.

 • Step 9
 • Step 10
 • Step 11
 • Step 12
1

Forstå

Hos Brems & Co. har vi mange års erfaring med afdækning af nye behov på tværs af brancher, og vi hjælper dig med at udvikle og eksekvere strategier og koncepter, som sikrer dig konkurrencedygtighed.

I fasen “Forstå” afdækker vi i første omgang markedet, konkurrenterne, dine kunder og medarbejdere samt udfordrer dig på din vision, drømme og ambitioner.
Vores tilgang er oftest kvalitativ i gennem personlige interviews, co-creation workshops, fokusgrupper og observation af adfærd. Vi kombinerer med kvantitative analyser efter behov.

Definition af strategiske målsætninger

Første trin starter med at se på nye vækstmuligheder for jeres forretning. Er det mersalg til eksisterende kunder eller nye kunder, nye produkter eller en anden forretningsmodel?

Jeres målsætninger og ambitioner sætter rammerne for den næste fase, som er dybere indsigt i markedet og i jeres virksomhed.

Øget indsigt i markedet og i organisationen

Har I helt styr på markedet, jeres kunders behov og deres adfærd? Og hvad med organisationen – medarbejdere og ledelsen?

En succesfuld transformation og udvikling af jeres virksomhed bygger ikke kun på mavefornemmelser, men på en dybere og fremtidssikret forståelse af markedet og
organisationen, herunder forståelse af egne kunde- og salgsdata.

Typiske fremgangsmåder er personlige interviews, fokusgruppe-interviews, co-creation workshops og online spørgeskemaer med medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og industri-eksperter. Dette suppleret med desk-research af tilgængelige markeds- og konkurrentdata og egne kunde- og salgsdata.

Definition af vision, mission og værdier

Hvilken forandring i verden ønsker I at skabe med jeres virksomhed? Hvorfor går I på arbejde hver dag, og hvilket værdisæt bygger I jeres virksomhed på?
Ikke mindst: Hvad er jeres holdning til FN’s 17 Verdensmål?

Mange virksomheder får lavet lange beskrivelser af deres vision og mission, som hverken kunder eller medarbejdere kan mærke eller huske. Passion, empati og forenkling er nøgleordene til en klar og tydelig formulering af jeres vision, mission og værdisæt.

Definition af konkurrencefordele og positionering

Hvilken position i markedet skal I eje, og hvad vil I gerne være kendt for? Og hvor gør I
det allerbedst? Prøv at vælge ét ord eller én sætning, som siger lige præcis det, som I er
allerbedst til.

Kig på jeres ambition og vision, potentialerne i markedet, konkurrencen og jeres unikke konkurrencefordele baseret på jeres kunders’ feedback.

Definition af målgruppe

Bruger I jeres tid rigtigt på de mest profitable kunder? Få styr på de målgrupper I skal gå efter ud fra følgende:

1) Hvad kendetegner jeres målgruppe? Lav en persona-beskrivelse på hvert segment ud fra konkrete kunder.

2) Beskriv hvilke udfordringer jeres målgruppe oplever i dag, ud fra de produkter eller services I tilbyder.

3) Beskriv, hvordan I kan hjælpe dem med disse udfordringer.

2

Forenkle

Når du har forstået dit marked, dine kunder og medarbejdere samt defineret dine ambitioner og drømme igennem vision, mission, ønskede positionering og målgrupper, så starter fasen “Forenkle”.

Igennem et workshop-forløb, typisk over 2-3 dage, forenkler vi sammen dit produkt- og serviceudbud, din forretningsmodel og dit value proposition. Vi udarbejder et slogan, der kan løfte dit brand – typisk igennem dine 3 unikke Value Propositions.

Ofte har vi løbende test med kunder, for at sikre, at strategien og kommunikationen rammer plet.

Udvikling af produkter og services

Første trin i forenklings-fasen har fokus på jeres produkter og services. Har I de rigtige produkter og services til at opfylde jeres kunders behov og ønsker?
Både nu og i fremtiden? Og hvad betyder bæredygtighed for jeres produkter og services?

Fokusér på de produkter og services, som er de mest profitable og skaber størst værdi, og kig på hvilke nye produkter og services I skal udvikle for at opfylde jeres vision og sikre vækst fremadrettet.

Tilpasning af forretningsmodel

Er jeres forretningsmodel i dag den rigtige – nu og i fremtiden? Hvordan sikrer I, at I rammer markedet rigtigt med både jeres produkter og forretningsmodel? Og hvad med strategiske samarbejdspartnere? Brug jeres kunde- og markedsindsigter til at fastlægge jeres forretningsmodel samt added value til jeres kerneprodukt og test løbende. Tænk over hvilken bæredygtig forretningsmodel, I med fordel kan anvende.

Udvikling af unikke Value Propositions og slogan

Når I har været de første 7 trin igennem, har I fået styr på retningen af jeres virksomhed. I er nu klar til at definere jeres 3 Value Propositions, som gør lige netop jeres virksomhed unik og differentierende. Disse bliver typisk defineret ud fra: 1. People – f.eks. jeres unikke kompetencer og know-how 2. Process – f.eks. den måde I servicerer jeres kunder på 3. Product – f.eks. jeres unikke produkter eller services De 3 Value Propositions kan tilsammen være med til at danne jeres nye slogan.

3

Forstærk

Når din nye strategi, koncept og kommunikationsunivers er på plads, så hjælper vi dig med at forstærke dit brand med fokus på øget lead-generering og salg til følge.

Vi udvikler både websites og webshops og laver online annoncering, brandingfilm, kundefilm, PR, content til SoMe og meget mere. Alt hvad du skal bruge for at blive mere synlige i markedet og skabe salg, og vi følger resultaterne tæt – i samarbejde med dig.

Vi har hjulpet over 100+ virksomheder de sidste 6 år med at skabe høje vækst-resultater.

Se vores cases her

Udvikling af nyt visuelt univers, logo og evt. navn

Når I har styr på jeres produkter, jeres forretningsmodel, jeres Value Propositions og slogan, så kan arbejdet med jeres nye visuelle identitet, logo og evt. nye navn påbegyndes. Den visuelle identitet skal afspejle jeres brand ud fra jeres vision, ønskede positionering i markedet, Value Propositions og ikke mindst jeres værdisæt.

Udvikling af markedsføringsplan

Ud fra målsætningen og valg af målgrupper skal der nu udvikles en plan for udrulning, som indeholder valg af medier og indsatsområder, budget og tidsplan. Hvilke medier, platforme og indsatsområder er således de bedste til at udbrede kendskabet til jeres produkter/ services, og til at involvere jeres målgrupper som skal ende ud i et salg? Del indsatsen op i 1) Egne medier, 2) Betalte medier og 3) PR.

Lancering med digitalt fokus

Når jeres nye forretningsmodel og visuelle identitet skal lanceres, er det vigtigt, at jeres digitale platforme afspejler jeres nye brand’s identitet. Jeres website, SoMe-kanaler, film og fotos skal tilsammen vise jeres kunder og medarbejdere, hvem I er, og hvad I står for.

Til lanceringen er det vigtigste element ikke kunderne, men derimod medarbejderne. Hvis medarbejderne ikke er klar til jeres nye strategi og identitet, så bliver lanceringen en fiasko. Sørg derfor at klæde jeres medarbejdere ordentligt på inden lanceringen – det sikrer, at jeres brand bliver bragt succesfuldt til markedet både internt og eksternt.

Effekt- og resultatmåling

Sørg for løbende at følge op på resultater og effekten af jeres indsats.

Hold løbende månedlige statusmøder, for at sikre, at alt kører efter planen, og så I kan tilrette undervejs efter behov.

Download vores e-bog “Strategitrappen® - 12 trin til vækst” og find ud af, hvordan du skaber en stærk markedsposition

Download e-bog

Bæredygtighed

Vi arbejder med FN’s Verdensmål

Hos Brems og Co. stræber vi efter at inspirere og hjælpe vores kunder med at lave et bæredygtigt brand, der skaber vækst. Derfor har vi helt naturligt integreret Verdensmål 8.1, 12.6, 17.16 og 17.17 i vores arbejdsgange, og vi rådgiver andre om, hvordan de kan bruge FN’s verdensmål.

Verdensmål nr. 8:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos Brems & Co. arbejder vi med delmål 8.1, som handler om at skabe bæredygtig økonomisk vækst. Vi har fokus på, at økonomien løber rundt på bæredygtig vis. Bæredygtig økonomi er et vigtigt aspekt for at skabe arbejdspladser og anstændige jobs, der kan komme mennesker til gode og øge vores kollektive livskvalitet. Vi tror på, at man ikke kan hjælpe andre, før det økonomiske fundamentet er på plads – først derefter er det muligt at fokusere på de sociale og økologiske aspekter i forretningen.

Verdensmål nr. 12:

Ansvarligt forbrug og produktion

Hos Brems & Co. arbejder vi med delmål 12.6, som handler om at motivere virksomheder til at agere bæredygtigt. Det er en kendsgerning, at klimaforandringer vil have konsekvenser for kloden i fremtiden. Det er derfor vigtigt at behandle de begrænsede ressourcer med respekt, og tænke ind i forretningen, hvordan man kan forbruge og producere på den mest bæredygtige måde. Vi rådgiver og tilskynder vores kunder til at håndtere deres ressourcer mere effektivt, mindske spild og integrere bæredygtighed i kerneforretningen.

Verdensmål nr. 17:

Partnerskaber for handling

Hos Brems & Co. arbejder vi med delmål 17.16 og 17.17, som handler om at tilskynde og styrke partnerskaber, der har til formål at efterleve verdensmålene. Vi stræber efter at fremme partnerskaber og samarbejder på tværs af brancher, virksomheder og organisationer for en mere bæredygtig fremtid.

Skal vi hjælpe dig med at bygge en stærk markedsposition? Ring til Martin på 60257572

Kontakt os

Skal vi hjælpe dig med at bygge en stærk markedsposition? Ring til Martin på +4560257572

Send din forespørgsel