';
Strategi-trappen. Enkelt og effektivt

Igennem vores arbejde med over 75+ virksomheder og organisationer igennem de sidste 5 år, har vi hos Brems & Co. udviklet vores egen Strategitrappe, som har til formål at gøre strategiplanlægning, konceptudvikling og marketing-eksekvering i virksomhederne mere enkelt og effektfuldt.

1. Definition af strategiske målsætninger

Den vigtigste forudsætning for forandring starter hos jer selv - og en erkendelse af behovet for forandringen. Hvad er jeres ambition og udfordring som virksomhed? Hvad er jeres Must Win Battles? Hvor ser I umiddelbart nye vækstmuligheder for forretningen? Er det mersalg til eksisterende kunder eller nye kunder, nye produkter eller en anden forretningsmodel? Eller er det organisatorisk? Målsætningerne sætter rammerne for den næste fase, som er dybere indsigt i markedet og i virksomheden.

2. Øget indsigt i markedet og i organisationen

Har du helt styr på dit marked, dine kunders behov og deres adfærd? Og hvad med din organisation: medarbejdere og ledelsen? En succesfuld transformation og udvikling af din virksomhed bygger ikke kun på mavefornemmelse, men på en dybere og fremtidssikret forståelse af markedet og organisationen, typisk igennem interviews af medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og industri-eksperter suppleret med desk-research af tilgængelige markeds- og konkurrentdata. Hos Brems & Co. arbejder vi typisk med personlige interviews, fokusgrupper, co-creation workshops, observationer og online spørgeskemaer.

3. Definition af vision, mission og værdier

Hvilken forandring i verden ønsker I at skabe med jeres virksomhed? Hvorfor går I på arbejde hver dag, og hvilket værdisæt bygger I jeres virksomhed på? Ikke mindst: Hvad er jeres holdning til FN’s 17 Verdensmål? Mange virksomheder får lavet lange beskrivelser af deres vision og mission, som hverken kunder eller medarbejdere kan mærke eller huske. Passion, empati og forenkling er nøgleordene til en klar og tydelig formulering af jeres vision, mission og værdisæt.

4. Definition af konkurrencefordel og positionering

Hvilken position i markedet skal I eje, og hvad vil I gerne være kendt for? Og hvor gør I det allerbedst? Prøv at vælge ét ord eller én sætning, som siger lige præcis det, som I er allerbedst til. Kig på jeres egen ambition og vision, potentialerne i markedet, konkurrencen og jeres egne unikke konkurrencefordele baseret på jeres kunders feedback.

5. Definition af målgruppe

Bruger I jeres tid rigtigt på de mest profitable kunder? Få styr på de målgrupper I skal gå efter ud fra følgende: 1) Hvad kendetegner dem? Lav en Persona-beskrivelse på hvert segment ud fra konkrete kunder, 2) Beskriv deres udfordringer i dag ud fra det I tilbyder (Pains) og 3) Beskriv, hvordan I kan hjælpe dem med disse udfordringer (Gains).

6. Udvikling af produkter og services

Har I de rigtige produkter og services i dag til at opfylde jeres kunders behov og ønsker? Både nu og i fremtiden? Fokusér på de produkter og services, som er de mest profitable og kig på, hvilke nye produkter og services I skal udvikle for at sikre væksten i fremtiden. Brug jeres kunde- og markedsindsigt til at udvikle nye produkter og services. Hos Brems & Co. faciliterer vi en lang række udviklingsforløb, baseret på mange års erfaring med brug af førende forretnings- og innovationsmodeller, bl.a. hos LEGO og fra Design Thinking tilgangen. Nøgleordene er empati og brugerinddragelse.

7. Tilpasning af forretningsmodel- og koncept

Er jeres forretningsmodel i dag den rigtige – nu og i fremtiden? Hvordan sikrer I jer, at I rammer markedet rigtigt med både jeres produkter, prissætning og -model. Og hvad med strategiske samarbejdspartnere? Brug jeres kunde- og markedsindsigt til at fastlægge jeres prissætning og -modeller og test løbende. Tænk over, hvilke Added Values I kan tilføre jeres kerneprodukt og -services - evt. over en abonnements- eller servicemodel med udgangspunkt i brugernes behov.

8. Udvikling af unikke Value Propositions og slogan

Når I har været de første 7 trin i gennem, så har I fået styr på retningen af jeres virksomhed, og I er nu klar til at definere jeres Value Proposition, som består af jeres egne unikke salgsargumenter. De 3 konkrete kompetenceområder for lige netop jeres virksomhed, som I f.eks. kan bruge på forsiden af jeres hjemmeside, i film og præsentationer o.l. – og som samtidig tilsammen skal forme jeres slogan i jeres kommunikation. Typisk kunne det være jeres unikke kultur, jeres know how, historie, værdier, services/produkter, teknologi o.l.

9. Udvikling af univers, visuel identitet og logo

Når I har styr på forretningsstrategien og jeres Value Proposition og slogan, så kan arbejdet med jeres nye visuelle identitet og logo påbegyndes - sammen med et overordnet kommunikationskoncept og -univers. Den visuelle identitet og logo skal afspejle jeres virksomhed ud fra jeres vision, ønskede positionering i markedet, jeres 3 unikheder og ikke mindst jeres værdisæt.

10. Udvikling af markedsføringsplan

Ud fra målsætningen og valg af målgrupper, skal der nu udvikles en plan for udrulning, som indeholder valg af medier og indsatsområder, budget og tidsplan. Hvilke medier, platforme og indsatsområder er således de bedste til at udbrede kendskabet til jeres produkter/services og til at involvere jeres målgrupper som skal ende ud i et salg? Del indsatsen op i 1) Egne medier, 2) Betalte medier og 3) PR.

11. Intern og ekstern lancering

Det vigtigste element i en lancering er ikke kunderne, men derimod internt i organisationen. Hvis medarbejderne ikke er klar, så bliver lanceringen et flop. Sørg derfor for at klæde medarbejderne ordentligt på inden lancering i markedet. Til lanceringen - både internt og eksternt - er det vigtigt at vælge de bedste leverandører og samarbejdspartnere til at eksekvere din strategi og plan. Hos Brems & Co. samarbejder vi med nogle af de bedste i markedet på de områder, hvor vi ikke selv er eksperter, og vi står inde for kvaliteten. Det sikrer jer som virksomhed den bedste mand/kvinde til opgaven og en fleksibilitet i eksekveringen af opgaven.

12. Effekt- og resultatmåling

Sørg for løbende at følge op på resultater og effekten af jeres indsats. Hos Brems & Co. holder vi løbende statusmøder, for at sikre, at alt kører efter planen, og at vi kan tilrette undervejs efter behov.

Kontakt os