5 års-strategiplanen er død – hvad nu?

Alle taler om det. Især aldrende bestyrelser med årtiers erfaringer fra store prominente virksomheder og progressive konsulenter i velstrøgede skjorter. Den famøse 5-årige strategiplan, som skal sikre virksomheden vækst, indtjening og succes i mange år frem. De strategiske målsætninger skal identificeres, oftest ud fra en SWOT-analyse, og så skal laves delmål og handlingsplaner for at nå målet – og bum – så er vi der. Der er bare en udfordring. Det kan du ikke i 2021 – og Covid-19 er (desværre) et godt eksempel på hvorfor. Her får du 5 bud på, hvad du skal gøre i stedet for.

Af Martin Brems, Strategisk rådgiver og stifter, Brems & Co., 13. maj 2021

Tænk i hypoteser
Hvis man spørger en topchef i dag, så er posten som ”direktøren for det hele” væsentligt anderledes end for blot 10 år siden. På godt dansk er fokus gået fra at skabe ”shareholder value” til i langt højere grad at skabe ”stakeholder value”. Med andre ord: Det er direktørens rolle at være mere synlig og til stede i langt bredere forstand end tidligere, for såvel medarbejdere, kommende talenter, ledelse, bestyrelse, aktionærerne og ikke mindst samfundet og relevante aktører.

Din strategi skal i langt højere grad ses som et skiftende sæt af hypoteser, der løbende testes og valideres."

Da verden er blevet mere kompleks og uforudsigelig, så bør din strategi i langt højere grad ses som et skiftende sæt af hypoteser, der løbende testes og valideres. Det kræver et skift i den måde, du udvikler og eksekverer din strategi på. For det første skal du gøre op med troen på, at du kan regne det hele ud på forhånd. Dernæst skal du have fokus på at skabe målbar værdi gennem effekt og ikke kun igennem hårde KPI’er. Sagt på en anden måde: din strategiproces defineres fremover som en række af hypoteser, der testes og valideres gennem ideer, skitsekoncepter og prototyper, der løbende tilpasses brugernes og markedets behov.

Kom tættere på dine kunder
Og netop fokus på markedets og brugernes behov er en mangelvare i mange virksomheder. I flere store såvel små virksomheder, er det stadig ikke gået op for dem, at der lige nu popper et hav af nye start-ups op – måske lige netop indenfor deres branche – fordi de har set et behov – og rykker på det nu. Mange virksomheder hænger ”fast i driften” og ”har travlt med at servicere deres kunder”, som de siger, blot for at udsætte det uundgåelige. Forandring. Og forandringen starter hos dig selv. Men det kræver, at du begynder at se ud over din egen næsetip, og kommer helt tæt på dit marked, dine kunder – og følger og forstår deres adfærd og behov, og netop tester dine hypoteser løbende, så du når at reagere i tide, inden en ambitiøs start-up gør – og (over)tager din forretning.

Dit formål bliver styrende – ikke dine produkter
Mange virksomheder starter deres strategiproces med udgangspunkt i, hvad de har på ”hylderne”, i stedet for at tænke på, hvad der efterspørges på ”hylderne”. I en strategi-proces skal du derfor turde stille dig selv spørgsmålet: ”Hvad ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte op forfra i denne branche?”. Så hvis der er to områder, du som leder skal have fokus på, så er følgende: 1) dit formål og 2) din kerneforretning.

Det er ikke længere dine produkter, der driver din virksomhed fremad, men dit formål og kerneforretning."

Du skal erkende, at det ikke længere er dine produkter, der driver din virksomhed fremad, men dit formål og kerneforretning. Formål defineret som den forskel du ønsker at gøre i markedet, sammen med det behov du ønsker at dække (nogle ville også kalde det for vision og mission) – og kerneforretning, defineret som det du er allerbedst til og kan tjene penge på. Det handler om løbende at udvikle og tilpasse produkter og services rundt om formålet og kerneforretningen.

Fokusér på at tiltrække de bedste medarbejdere
Jo mere attraktivt dit formål er og jo skarpere defineret din kerneforretning er, jo nemmere bliver det at tiltrække de dygtige medarbejdere. Og dygtige medarbejdere tiltrækker andre dygtige medarbejdere. Sådan er det. Når det så ikke længere er dine produkter, som er styrende, men derimod formålet, så bliver medarbejderne og din evne til at tiltrække talenter, fremover dit vigtigste fokusområde som leder, for at sikre konkurrenceevnen og væksten.

Din kommunikation som leder bliver altafgørende
Ovenstående punkter er alle sammen vigtige, men for overhovedet at få det sat i spil, så kræver det én vigtig evne fra din side af: Kommunikation. Som leder skal du kunne sætte formålet og kerneforretningen i spil, hver gang du kommunikerer med dine medarbejdere, og vigtigst af alt: fortælle hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage.

Samtidig skal du som leder evne at kunne fortælle om formålet kort, præcist, inspirerende og visionært – på samme måde, om og om igen. På de sociale medier, til konferencer, netværksmøder, til journalisterne, til medarbejderne, samarbejdspartnere, bestyrelse og aktionærer.

5 års planen er ikke død – men vejen dertil, er noget anderledes end tidligere. Det kræver et mind-set der tror på en ny og anderledes tilgang til markedet og kunderne og et bredere perspektiv og fokus som leder.

Er du blevet mere inspireret til at gå i gang med dit 5-årige strategiplan på en ny og anderledes måde, så tjek gerne ”Strategi-trappen© – 12 trin til vækst” på www.brems.dk/strategi-trappen. Den er baseret på vores strategiarbejde med over 100+ brands de sidste 7 år. God arbejdslyst!

5 gode råd til at arbejde med din strategi fremover:

  1. Erkend, at du fremover skal arbejde med hypoteser, der løbende valideres og ikke en flerårig strategiplan
  2. Erkend, at du og din virksomhed ikke altid ved bedst.
  3. Erkend, at dit formål fremover er styrende for din virksomhed – ikke dine produkter
  4. Erkend, at dine evner til at tiltrække de bedste medarbejdere bliver det vigtigste for at lykkedes
  5. Erkend, at dine evner til at kommunikere virksomhedens formål og kerneforretning – både internt og eksternt – bliver altafgørende

Har du spørgsmål, kommentarer o.l. til klummen, kan du henvende dig til

Martin Brems

Tlf: +45 60 25 75 72.
Mail: [email protected]

uncode-placeholder