Hvordan arbejder virksomhedsledere med deres strategi?

Alle ledere ved, at strategi er vigtigt. Det kræver dog, at du en gang imellem som virksomhedsleder kan træde tilbage fra den daglige drift og bruge tid på at formulere, hvor din virksomhed skal hen samt sætte mål og prioriteter for fremtiden. Men hvordan gør du så? I foråret 2022 tog vi pulsen på, hvordan 50 danske virksomhedsledere arbejder med deres strategi:

Af Martin Brems, Brems & Co., 15. august 2022

De 5 vigtigste indsigter fra analysen:

  1. Virksomheder arbejder i dag hyppigere med deres strategi end tidligere
  2. Den vigtigste årsag til ny strategi er at skabe en klarere retning for fremtiden
  3. Fortællingen er nøglen til en succesfuld implementering af strategien
  4. Virksomhederne foretrækker at gøre det selv
  5. MEN, det er svært for de fleste at finde tid og holde fokus….

1. Virksomheder arbejder i dag hyppigere med deres strategi end tidligere

Strategibegrebet har i årtier været tæt knyttet til den famøse 5-års plan. Men virkeligheden er, at nutiden er kun bliver mere og mere kompleks. Agility is the-name-of-the-game og den virksomhed der kommer bagud forbliver bagud.

Derfor arbejder mange virksomheder hyppigere med deres strategi, der genbesøges løbende for eventuelle justeringer og tilpasninger.

”Hvert 3-4 år kører vi en grundlæggende strategiproces – de mellemliggende år er det mere justeringer efter udviklingen i virksomheden og markedet.”

Dette passer godt sammen med vores erfaring om at arbejde mere agilt og i takt med tendenser og trends på markedet. Kort sagt: Du kan ikke få succes og nå dine mål, hvis du opererer i din egen boble, kun ser indad på din egen organisation og ikke prioriterer løbende at se på, hvordan omverdenen påvirker din virksomhed.

Det er vigtigt at have en god forståelse for, hvad der sker uden for din virksomhed, så din strategiproces tager højde for dette, og du ikke ender med at blive blind på noget, der afsporer din plan og dermed din succes.

Mange af de eksterne faktorer, der påvirker din virksomhed, vil i sidste ende afgøre, hvad der vil fungere og ikke fungere for din virksomhed. Du skal kende disse faktorer for at opbygge en strategi, der giver dig succes.

Derfor: Prioritér at komme ud af virksomheden oftere. Deltag i inspirerende events, netværk og konferencer, der kan inspirere dit arbejde med din strategi.

2. Den vigtigste årsag til ny strategi er at skabe en klarere retning for fremtiden

85% af de adspurgte virksomheder svarede, at det er vigtigt for dem at have styr på deres strategi for fremtiden. Dertil er det vigtigt, at strategien matcher virksomhedens langsigtede vision og er med til at sikre, at alle arbejder mod de samme mål. Dette sikrer en virksomhed og et team, der er mere fokuseret, mere produktivt og mere rentabelt.

“Strategien er retningsgivende og grundlaget for beslutninger – en stilasering af det fremtidige arbejde.”

Vores erfaring siger det samme, og vi kan mærke en stor forskel på internt ejerskab i organisationen, når alle kender retningen. Det vil også kræve mindre ledelse, når der er en fælles retning.

Derfor: Sørg for at involvere din organisation i strategien – og fortæl hvad der sker – før, under og efter. Vi har f.eks. gode erfaringer med at inddrage medarbejdere i de indledende interne analyser samt facilitere medarbejderworkshops, hvor der arbejdes med at få strategien ind under huden og gøre den operationel.

3. Fortællingen er nøglen til en succesfuld implementering af strategien

Stort set alle virksomhedsejere har et formål med at drive deres virksomhed, men den er ofte usagt. Ikke desto mindre driver dette formål dem til vækst og succes – i hvert fald i de unge år.

Med en voksende organisation og forretning er der dog behov for en klarere retning og en tydelig vision/formål for virksomheden. Strategier udvikles for at styrke forretningen, fortællingen og positioneringen på markedet, og der opstår derfor naturligt et behov for at komme tættere på kunderne og deres behov.

60% af de adspurgte virksomheder svarede både:

1. Vi har behov for en klarere retning og vision for virksomheden.
2. Vi ønsker at styrke vores brand, vores fortælling og vores position på markedet.

Derfor: Del din fortælling – igen og igen. Hvad driver dig ud over at tjene penge? Den historie skal du evne at kunne fortælle til alle andre. Ellers bliver det sværere at opnå den omtale og succes, som din virksomhed har potentialet til.

4. Virksomheder foretrækker at gøre det selv

60% af de adspurgte virksomheder kører deres strategiproces selv – og det rigtigt fint at gøre det selv. Det har både fordele og ulemper, og det er afgørende, hvilke interne ressourcer der står til rådighed til processen.

Ressourcer i denne forstand er ikke kun antallet af medarbejdere, du kan afsætte til strategiforløbet eller de penge der er afsat i dit budget. Det inkluderer også medarbejdernes viden og kompetencer.

Vores erfaring er, at det kan tilføre stor værdi til din strategiproces at søge ekstern hjælp. Det kan være sparringspartnere fra lignende virksomheder, personer i dit netværk med den rette viden og kompetencer eller et konsulentbureau.

Dem der får mest succes med deres strategiudvikling, har en helt klar proces eller følger en model. Heldigvis viser undersøgelsen, at 50% af virksomhederne bruger deres netværk til sparring og lader sig inspirere af modeller og bøger.

Derfor: Søg ekstern hjælp løbende og opbyg gode partnerskaber og relationer, der kan hjælpe dig på vej. Brug en model, som passer til jer og følg op løbende.

5. Det er svært for de fleste at finde tid og holde fokus

Efterhånden som tiden går, og virksomheden bliver større og større, oplever mange ledere, at de simpelthen ikke føler, at de har tid til at træde tilbage fra hverdagen for at tænke over en langsigtet strategi. Strategisk planlægning bliver en luksus, som de ikke har råd til.

”Produktion og drift fylder meget. Dertil skal enhver strategi suppleres med konkrete tiltag, hvilket til tider kan være “tungt” arbejde, da det kræver veksling mellem tanke og handling/teori og praksis”

Vores anbefaling er, at virksomheder skal prioritere at sætte tid af i kalenderen til at arbejde med deres strategi. Det er vigtigt at komme væk fra driften og tænke udvikling og få skabt en kultur blandt medarbejdere, hvor det er okay at tænke innovativt og bidrage til udviklingen.

Derfor: Start med at erkende, at strategiarbejdet starter hos dig. Ikke dine medarbejdere. Uddelegér opgaver, som andre kan udføre og prioritér strategiarbejdet, som din vigtigste funktion. Saml herefter en gruppe af medarbejdere, hvor I løbende mødes og drøfter strategien. På den måde er I flere om at få det gjort og eksekveret.

Inspiration til at udvikle din strategi?
Du velkommen til at downloade udviklingsværktøjet ”Strategitrappen® – 12 trin til at bygge en stærk markedsposition” på www.brems.dk/strategi-trappen. Den er baseret på min erfaring med over 120+ brands de sidste 8 år. God arbejdslyst!

Om Martin Brems, Brems & Co.
Brems & Co. hjælper virksomheder og brands med at nytænke deres strategi, forretningsmodel og Go To Market strategi. Virksomheden har på baggrund af over 120+ kundeprojekter de sidste 8 år udviklet Strategitrappen® med 12 trin, der har til formål at udvikle stærke brands, der gør en forskel i verden.

Brems & Co. er stiftet af Martin Brems, bl.a. tidligere marketingchef hos Netcompany, kundeansvarlig og strategisk planner på bureau i både Odense og København og hos LEGO som en del af ledelsen i LEGO’s Future Lab. 

Martin Brems
Tlf: +45 60 25 75 72
Mail: [email protected]

uncode-placeholder