Bæredygtighed skal være kernen i COVID-19 helbredelsen

Temperaturstigninger, uansvarlig produktion og økonomisk lavkonjunktur. Bæredygtighed har været på agendaen i årtier, men under pandemien har tingene skiftet fokus. Selvom ny coronavirus mildt sagt har været forstyrrende for erhvervslivet, indser flere og flere virksomheder nu, at klima-krisen og mangel på social ansvarlighed, kan være langt mere skadelig for både verden og bundlinjen end selve pandemien.

Af Martin Brems, Strategisk rådgiver og stifter, Brems & Co., 23. februar 2021

Klimaforandringer kan medvirke til pandemier
Selvom vi er midt i en global pandemi, der har taget hårdt på økonomien og medført social uro, så skal bæredygtighed stadig være en prioritet. Forskning har vist, at klimaforandringer kan medvirke til pandemier. For eksempel kan temperaturstigninger være årsagen til, at smitsomme sygdomme, som malaria og gul feber, spredes. Varmere temperaturer i løbet af de næste ti år vil medføre større risiko for fysiske og økonomiske trusler, og det er derfor vigtigere end nogensinde før, at du som virksomhedsleder tager stilling til, hvad klimaforandringer kommer til at betyde.

Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår din virksomhed skal sætte bæredygtighed på dagsordenen, men et spørgsmål om hvordan I skal gøre det. Som virksomhed skal du derfor blandt andet revurdere din produktion, dens indvirkninger på miljøet og dine produkter. Hvis du tackler klimaforandringer nu, så bliver du mere modstandsdygtig over for fremtiden.

“Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår din virksomhed skal sætte bæredygtighed på dagsordenen, men et spørgsmål om hvordan I skal gøre det.”

Bæredygtig omstilling er en nødvendig
I dag er mange nye spillere på markedet født med et bæredygtigheds-gen, men hos etablerede virksomheder kan det være en længere proces, da de er vant til at gøre ting på en bestemt måde, og det kan derfor være svært at omstille sig og bruge kapital og tid på opbygningen af en mere bæredygtig forretning. 

Som virksomhed er bæredygtig omstilling dog en nødvendighed, for selvom pandemien har medført urimelige tab og omkostninger, har den også gjort, at vi handler og tænker anderledes. Vi er blevet bedre til at handle lokalt, vi har mere tid til de nærmeste, og vi bruger mere tid i naturen. Mere lokal produktion og salg har ført til større miljøbevidsthed og flere er blevet bevidste om deres forbrug, hvilket øger vigtigheden i af, at et brand er bæredygtigt, og at et brand tager stilling til bæredygtighed – både nu og i fremtiden. 

“Flere er blevet bevidste om deres forbrug, hvilket øger vigtigheden i af, at et brand er bæredygtigt”

Virksomheder, der ikke har et klart eller meningsfuldt formål vil skulle kæmpe for at tiltrække både medarbejdere og kunder, og et meningsfuldt formål hænger tæt sammen med bæredygtighed.

Hvis du som virksomhed ikke allerede gør det nu, kommer du i fremtiden til at stå til ansvar for mere end blot produktets kvalitet, tilgængelighed og pris, da mange forbrugere stiller store krav til hvordan, hvor og hvem, der har produceret produktet, og hvor stor genanvendelsesgrad produktet har.

Forskning har samtidig vist, at forbrugere mener, at virksomheder har det største ansvar for, at produkter er både miljømæssige og socialt ansvarlige. For at stå stærkest i markedet og overleve på lang sigt kræver det derfor et skift i virksomhedens tankegang. Bæredygtighed skal ind i virksomhedens DNA. Det handler ikke blot om at gøre noget godt for samfundet – det er en forretningsmæssig nødvendighed.

Modigt lederskab som motor
Bæredygtighed er ikke kun et relevant emne for forbrugerne – det handler også om virksomheders langsigtede levedygtighed. Hele verden arbejder lige nu på at beskytte liv, levevilkår og økonomi, men investering i klimaet kan hjælpe med genoprettelsen af den post-pandemiske virkelighed. På kort sigt kan det skabe betydningsfulde jobs og på langt sigt kan det øge den økonomiske og miljømæssige modstandsdygtighed. 

For at din virksomhed skal komme igennem pandemien på bedste vis, er der derfor brug for modigt lederskab som aldrig før – og det er på tværs af alle industrier. Du skal som leder gå forrest og bruge din kreativitet, dynamik og indflydelse til at løfte dit brand og virksomhed i en bæredygtig retning. Du skal have en komplet og detaljeret forståelse for, hvordan du er med til at skabe klimaforandringer, da risici og trusler som faldende efterspørgsel efter produkter ellers ofte bliver fokusset i stedet for investering i innovation og reducering af CO2. Klimaændringer har allerede socioøkonomiske virkninger i nogle specifikke regioner, og det påvirker vores levedygtighed, fødevaresystemer og naturlige kapital, der alt sammen afhænger af et stabilt klima, som vi ikke har. 

“Du skal som leder gå forrest og bruge din kreativitet, dynamik og indflydelse til at løfte dit brand og virksomhed i en bæredygtig retning.”

Vi skal håndtere klimaforandringer nu – sammen – og dig og din virksomhed skal få forrest. Bæredygtighed er kernen i COVID-19 helbredelsen, for hvis vi gør noget nu, gør det os stærke og mere modstandsdygtige i fremtiden.

7 principper til COVID-19 helbredelsen ifølge Martin Brems

1. Start med at sæt bæredygtighed øverst på dagsordenen

2. Skab et meningsfuldt formål for din virksomhed

3. Få bæredygtighed ind i virksomhedens DNA

4. Revurdér din produktion og indvirkning på miljøet

5. Fokusér på genanvendelsesgrad

6. Fokusér på innovation og reducering af CO2 udslip

7. Gå forrest som leder – lead by example

Læs klummen her: https://erhvervplus.dk/artikel/bæredygtighed-skal-være-kernen-i-covid-19-helbredelsen

Har du spørgsmål, kommentarer o.l. til klummen, kan du henvende dig til

Martin Brems

Tlf: +45 60 25 75 72.
Mail: [email protected]

uncode-placeholder