Brands skal være mere menneskelige

Hvis der er én positiv ting, som COVID-19 krisen har givet os, så er det tid og ro til at reflektere over det at være mennesker og familie – om livet før og efter krisen. Det kommer til at betyde forandringer for hele samfundet fremadrettet og særligt i den måde virksomheder i fremtiden skal markedsføre sig og skabe relationer til sine kunder på.

Her er fem bud på, hvad du som virksomhed selv kan gøre.

Af Martin Brems, Strategisk rådgiver og stifter, Brems & Co., 24. juni 2020

1. Find ind til kernen af dit brand

Når krisen rammer, så er tryghed for kunderne altafgørende. Mange virksomheder forsøger at genopfinde sig selv og i desperation udvikle eller sælge nye produkter og services i et forsøg på at skabe cash-flow. Krisetider åbner bestemt op for nye muligheder, men når forbruget aftager, så er det ikke ensbetydende med, at jeres produkt eller services skal skrottes.

Derfor: Bevar i stedet for roen i maven og hav tiltro til dit brand og produkt. Hvis du havde succes før krisen – så får du det også bagefter. Hav endnu mere fokus på kernen og DNA’et i dit brand, dine produkter og det I står for – og brug tiden på at kommunikere det endnu mere slagkraftigt.

2. Tænk bæredygtighed ind i forretningen

Indtrykkene af en renere verden under en stillestående corona-verden har sat mere fokus på bæredygtighed, især klimaet. Billeder af gobler i Venedigs kanaler er gået viralt, en pludselig tom dobbelt-sekssporet motorvej i Los Angeles giver udsigt til helt nye horisonter, og faldet i luftforurening, som resultat af det globale samfunds-nedlukning, er af flere forskere blevet estimeret til at have reddet flere liv, end COVID-19 har taget. Den bæredygtige agenda kommer til at fylde endnu mere, både hos virksomheder og forbrugere.

”Den bæredygtige agenda kommer til at fylde endnu mere, både hos virksomheder og forbrugere.”

Derfor: Kom i gang med at udvikle en stærk vision og en mission, som fortæller og ikke mindst viser konkret, hvilken forskel du og din virksomhed gør og ønsker at gøre i verden med jeres produkter. Brug gerne FN’s 17 Verdensmål som rammen for arbejdet. Det vigtigste er dog, at I kommer i gang. Hellere gør noget i det små for at komme i gang end ikke at gøre noget.

3. Kom online nu

Corona-tilværelsen har gjort mange flere åbne overfor digitale og virtuelle muligheder; og ikke mindst også gjort fordelene tydeligere. Krisen har med andre ord sat turbo på digitaliseringen, særligt indenfor web-handel og online markedsføring. Hvis man førhen solgte sine varer igennem partnere og forhandlere, så er tiden måske inde til at overveje at sælge direkte til forbrugeren og undgå fordyrende mellemled – til fordel for både kunderne og dig selv.

Derfor: Læg en strategi for din digitale salgskanal. Hvilke fordele og ulemper kan du se? Hvad vil det betyde for din prisstruktur, din forretningsmodel, margin, indtjening, dit forhandlernet, slutkunderne og ikke mindst din organisation? Kom i gang med online marketing – udbyg dine sociale medier kanaler og skab indhold med værdi for dine kunder.

4. Fokusér på fællesskabet fremfor egoet

Undersøgelser har vist, at under COVID-19 har folks behov flyttet sig fra selvrealisering, til mere fællesskab, det nære, familien og de tætte relationer. For mange virksomheder og brands betyder det, at de i deres kommunikation skal fokusere mere på, hvordan deres produkt kan samle folk og skabe fællesskab og bidrage i en social kontekst. Sammen med et (øget) fokus på bæredygtighed, skal virksomheder ud at kommunikere deres værdier og eventue udvikle sociale koncepter omkring deres produkter og services i højere grad.

Derfor: Overvej hvordan din virksomhed, produkter og services kan bidrage i en social kontekst. Hvordan kan I lægge et socialt ”lag” rundt om jeres produkt og services med udgangspunkt i jeres vision, mission, værdier og eksisterende produkter og services. Overvej, hvordan du kan gøre fællesskabet til det primære og produktet til det sekundære.

5. Tænk mere dansk og lokalt

I forlængelse af ønsket om mere fællesskab, så viser undersøgelser, at danskerne i højere grad under COVID-19 ønsker at støtte op om det danske og i høj grad det lokale. Vi står mere sammen som nation og som lokalbeboere. Vi vil derfor i videst muligt omfang købe og støtte lokalt. Vi støtter i højere grad de gode formål og vi vil gerne forføres af gode lokale historier, hvor vi selv kan være med til at gøre en konkret og synlig forskel.

Derfor: Overvej, hvordan du kan markedsføre din virksomhed, dit brand og dine produkter lokalt. Kan du igangsætte initiativer, der understøtter og hjælper lokalsamfundet. Tænk over, hvordan du kan bidrage til fællesskabet? Det kunne være nye tiltag i produktionen, nye lokale samarbejdspartnere eller leverandører eller som sponsor for nye tiltag, der skal hjælpe Danmark eller lokalsamfundet i gang igen.

Grib muligheden nu

Ordsproget ”Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget” er i høj grad også gældende her post-corona – det handler blot om at gribe mulighederne. De virksomheder, som derfor formår at tænke mere menneskelighed ind i deres vision, mission, værdisæt, produkter og services – og tager mere samfundsansvar og udviser samfundssind vil overhale dem, som ikke gør.

Læs klummen her: https://erhvervplus.dk/artikel/brands-skal-være-mere-menneskelige 

Har du spørgsmål, kommentarer o.l. til klummen, kan du henvende dig til

Martin Brems

Tlf: +45 60 25 75 72.
Mail: [email protected]

uncode-placeholder