Kunstig intelligens skal gøre verden bedre

Det helt store emne i år på én af verdens største digitale konferencer, SXSW i Austin, Texas, var brugen og udviklingen af kunstig intelligens. Hovedkonklusionen på mange af de oplæg, som jeg overværede, var, at vi som verdenssamfund står overfor en masse globale udfordringer, som vi kan løse med brug af kunstig intelligens, smartere teknologi og Big Data.

Af Martin Brems, Strategisk rådgiver og stifter, Brems & Co., 18. august 2017

Der blev talt meget om selvkørende biler, og bl.a. Mercedes præsenterede på SXSW deres visioner. Deres udgangspunkt var, at selvkørende biler og lastbiler kommer til at gøre en stor positiv forskel for hele vores samfund. F.eks. kunne selvkørende lastbiler køre ud med varer om natten i stedet for om dagen, og dermed aflaste den daglige trafik på vejene. Samtidig kan kunstig intelligens og massive mængder af data, via satelitter, afværge trafikulykker – både lige før de sker – men også længe før de sker. Simpelthen ved at teknologien lærer – hurtigere og bedre – at genkende mønstre i trafikken. Med selvkørende biler vil man samtidig på sigt kunne spare 50 min. hver dag som borger.

Et andet eksempel var hospitalet Penn Medicin i Pennsylvania. De arbejder med at kunne forudsige tilfælde af hjertefejl hos alle deres patienter, som de har journaler på. Sammen med et hold af forskere og data-analysefolk, har de været i stand til at forudsige 20% flere personer med risiko for hjertefejl. Det betyder, at de har kunne forebygge tidligere og har reddet mennesker.

Et tredje eksempel var firmaet FarmLogs, som hjælper landmænd med at få det maksimale ud af deres jord. FarmLogs påpegede, at der vil være over 9 mia. mennesker i verden i 2050, og at vi som samfund vil have problemer med at kunne brødføde så mange mennesker i 2050 med den måde, som vi driver vores landbrug på i dag. Via brug af kunstig intelligens og f.eks. droner, jordmålinger, luftfugtighedsmålinger og en masse andre datakilder, så kan de optimere forholdene for landmænd betydeligt. Tænk på hvilken forskel, det vil kunne gøre for de 3. lande og deres landbrugsdrift.

Fra vores egen andedam, har vi Sensohive i Odense, som udvikler intelligente sensorer, som kan lave klima- og temperaturmålinger, f.eks. til gartnerier, stalde, korn- og foderstoflagre o.l.

I dag har vi kun set toppen af isbjerget indenfor brugen af kunstig intelligens og Big Data.

“Fremtidens vindervirksomheder og brands, bliver dem, som formår at tage udgangspunkt i at løse et konkret samfundsproblem og tænke det ind i deres forretningsmodel. Ikke kun fordi man kan, men fordi det på sigt bliver nødvendigt for vores klode.”

Mit bedste råd til virksomheder er derfor: Tænk på, hvordan din virksomhed kan bruge kunstig intelligens og Big Data til at gøre verden et bedre sted ved at løse nogle af vores globale udfordringer, store som små.