Vi havde brug for ekstern sparring på, hvad vores strategiske grundlag skulle være. Igennem workshops med Brems og Co. kom vi frem til et rigtig godt resultat, og vi er blevet skarpere på hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde vores kunder.

Rasmus Hessum Hansen

Vicedirektør, Erhvervshus Fyn

Opgaven

I forbindelse med sammenlægningen af Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark, ønskede Erhvervshus Fyn at få udviklet en ny overordnet branding- og positioneringsstrategi. Denne strategi skulle sikre en tydeligere og mere enkel kommunikation af Erhvervshus Fyn’s berettigelse og rolle hos de fynske virksomheder – herunder ydelser og position i markedet. Formålet var samtidig at styrke den interne forståelse og fællesskabet blandt det fusionerede Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark.

Brems & Co.’s helt klare styrke er, at de har udfordret og forenklet vores strategi og gjort vores kommunikation skarpe og lette at forstå - og ikke mindst valideret strategien og budskaberne løbende ude hos kunder og medarbejdere.

Niels-Erik Haug-Larsen

Direktør, Erhvervshus Fyn

Strategien

Den første del af processen bestod af desk-research med gennemlæsning af eksisterende analyser, briefs og gennemgang af fokusgruppe-videoer fra tidligere år.

Derudover gennemførte vi omfattende kvalitative interviews af medarbejdere og ledelsen i Erhvervshus Fyn.

Herefter havde vi en række interne workshops med projektgruppen omkring branding- og positioneringsstrategien.

Resultatet blev herefter valideret med kvalitative interviews af både eksisterende og potentielle kunder i forskellige segmenter.

Den nye strategi blev præsenteret ved et stort medarbejder-kick-off i august 2019, hvorefter ca. 100 medarbejdere arbejdede med deres teams omkring konkret brug af visionen og missionen i deres respektive afdelinger.

Resultatet

Visionen, missionen, positioneringen og de nye Value Propositions blev lanceret slut 2019 og bliver nu aktivt brugt i markedsføringen og i arbejdet med at positionere et nyt og forenet Erhvervshus Fyn.

Det vellykkede samarbejde har betydet, at Erhvervshus Fyn efterfølgende har brugt Brems og Co. til flere forskellige opgaver.

Vision

Vores vision er at gøre Fyn til det oplagte sted i verden at drive og udvikle profitabel og bæredygtig forretning

Mission

Vores mission er at hjælpe de fynske virksomheder med at accelerere væksten og skabe bæredygtig forretning

Positionering

Vi vil være kendt som dem, der hjælper de fynske virksomheder med at accelerere deres vækst

Value Proposition

– Adgang til sparring fra erfarne specialister
– Finansieringsmuligheder
– Klyngesamarbejder

Slogan

Vi hjælper dig videre

Referencefilm

”Samarbejdet med Brems & Co. har været rigtig godt. Det er altid kundeperspektivet og ikke det interne perspektiv, der er i centrum, og det betyder, at vi i dag har nogle ret klare budskaber og Value Propositions i forhold til vores kunder.”

Andre brands vi har hjulpet

Skal vi også hjælpe dig? Ring til Martin på 60257572

Send en forespørgsel

Skal vi hjælpe dig med at bygge en stærk markedsposition?

Kontakt os